skip to Main Content

Tehnički pregled odnosi se na postupak kojim vlasnik vozila obavlja godišnji, zakonom propisani, tehnički pregled osobina vozila. U stanicama za tehnički pregled neki od pregleda su: svijetla, kočnice, ispušni plinovi… Prije tehničkog pregleda, vlasnik vozila mora posjedovati AO polica osiguranja koja osigurava vlasnika vozila od auto odgovornosti.

Motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u saobraćaju na cesti ako su registrovana i ako imaju važeću saobraćajnu dozvolu, odnosno koja su osigurana i označena probnim tablicama. Za registrovano vozilo izdaju se saobraćajna dozvola i registarske tablice.
Registraciju vozila obavljaju stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama, a prema registracijskom području u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište odnosno u kojem korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište.

Homologacija je postupak utvrđivanja usklađenosti vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila sa odredbama ovog pravilnika   i   tehničkim   specifikacijama.   Ona može  biti  homologacija  tipa  vozila  i  homologacija pojedinačnog vozila.

“Homologacija tipa vozila” je postupak, kojim se utvrđuje da li određeni tip vozila ispunjava tehničke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom i odgovarajućim tehničkim specifikacijama, te u slučaju usklađenosti izdaje certifikat o usklađenosti tipa.

“Homologacija pojedinačnog vozila” je postupak kojim se utvrđuje da li određeno vozilo ispunjava tehničke zahtjeve propisane ovim Pravilnikom i odgovarajućim tehničkim specifikacijama, te u slučaju usklađenosti izdaje Potvrdu o usklađenosti.

https://www.homologacija.gov.ba/Documents/HOMOLOGACIJA%20SGBiH041.pdf