skip to Main Content

ASA Assistance d.o.o. je osnovana u januaru 2006. godine u Sarajevu, kao jedna od asistencijskih kuća na području Bosne i Hercegovine za pružanje usluga registracije vozila, posredovanju u naplati štete i pružanju usluga pomoći na cesti.

ASA Assistance d.o.o. djeluje kao članica u grupaciji ASA, nadopunjujući cijelokupni sistem od kupovine vozila pa sve do izlazka vozila iz salona spremnog za vožnju.

Više o nama

ASA Assistance d.o.o. utemeljila je svoju poslovnu strategiju na činjenici da je svaki klijent jednako važan i poseban. Osoblje naše firme gradi povjerenje kroz lični kontakt sa klijentom, uvažavajući u potpunosti njegove specifične želje. Skladno zapadnoevropskim standardima, naša firma sljedi poslovni kodeks koji kaže da, svaki kupac mora imati isti tretman kao bilo gdje u Evropi.