skip to Main Content
Tehnički pregled

Profesionalna usluga tehničkog pregleda vozila

Certifikacija

Certifikacija svih vozila

Homologacija

Homologacija vozila

Registracija vozila

Registracija putničkih i teretnih vozila

ASA ASSISTANCE

ASA Assistance d.o.o. utemeljila je svoju poslovnu strategiju na činjenici da je svaki klijent jednako važan i poseban. Osoblje naše firme gradi povjerenje kroz lični kontakt sa klijentom, uvažavajući u potpunosti njegove specifične želje. Skladno zapadnoevropskim standardima, naša firma sljedi poslovni kodeks koji kaže da, svaki kupac mora imati isti tretman kao bilo gdje u Evropi.

Naši poslovni partneri